PRIVACY

Vertrouwelijke verwerking van je persoonsgegevens

PRIVACY STATEMENT

Wetgeving: bescherming van de persoonsgegevens.
Kustvertier BVBA verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw persoonsgegevens te respecteren en te beschermen.
De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens "vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999). Zo zal er geen enkele persoonsinformatie die je aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoonnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben of zonder dat je het doel van deze verwerking kent.

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Je kan de website ‘www.verhuringcalimero.be’ vrij bezoeken en daarbij alle beschikbare informatie raadplegen zonder dat je om het even welke persoonlijke informatie ter beschikking dient te stellen.

Alleen als je het contactformulier invult, dien je minimum een aantal persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) mee te delen. Telkens je persoonlijke gegevens verstrekt, zal Kustvertier BVBA deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die Kustvertier BVBA verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door de zaakvoerder. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Kustvertier BVBA geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Kustvertier BVBA persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar Kustvertier BVBA mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt jou uitdrukkelijk om jouw toestemming gevraagd.

DOEL VAN VERWERKING

Bij vragen: Kustvertier BVBA verwerkt de verzamelde persoonsgegevens enkel om met jou in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

TOELATING VOOR VERWERKING

Door jouw persoonsgegevens te verstrekken geef je Kustvertier BVBA uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Kustvertier BVBA jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waarmee deze organisatie samenwerkt, dan zal Kustvertier BVBA jou daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je ertegen verzetten.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht de gegevens die Kustvertier BVBA over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Kustvertier BVBA verwijderd worden.